Jezírková kalkulačka

Zadejte všechny hodnoty v metrech, nebo desetinách metrů.
(můžete použít desetinnou čárku nebo tečku)
m m m

Informace o Jezírku

Objem: m3 ( litrů).
Čerpadlo: nejméně litrů za hodinu.
 
Přidat do oblíbených Nastavit homepage

V nákupním košíku máte:

0 položek

v celkové ceně s DPH:

0,- Kč
Nabídka produktů
Platební metody

Mohlo by vás zajímat

Ušetřit lze i na dešťových a splaškových vodách

Nakládání s dešťovými vodami a likvidace splaškových vod. To jsou nejčastější otázky, kterými se vzhledem k rostoucím nákladům na vodné a stočné zabývá nejen komunální sféra, ale i vlastníci rodinných domů a chalup.

Dešťová voda je v současné době levným zdrojem užitkové vody, kterou lze zalévat nejen zahrady, ale také může nahradit až 50 % vody používané v domácnosti. Na webových stránkách naší firmy (www.asio.cz) jsou k dispozici výpočtové programy, které pomáhají při návrzích jednotlivých zařízení. Je to například algoritmus, kterým lze zjistit optimální velikost nádrže na dešťovou vodu v závislosti na velikosti plochy střechy, z níž je možno vodu zachytit, proti spotřebě na zvolené účely. Pokud dešťovou vodu zatím využívat nebudete, můžete ji odstranit tzv. zasakováním. To znamená vybudovat určitý podzemní prostor (o objemu zhruba 1 až 2 m3), kde se přívalové vody zretenují a postupně vsáknou do půdního horizontu.

Při likvidaci splaškových vod je nutné vycházet ze dvou základních poznatků: z právních předpisů a charakteru odvodňovaného objektu.

V případě rodinných domů to je většinou stavební úřad, který řeší celkovou koncepci likvidace splaškových vod v dané oblasti či obci. Například stavbu obecní kanalizace včetně čistírny odpadních vod nebo umístění objektu na citlivém území určeném pro vodárenské účely apod.

V zásadě lze k likvidaci splaškových vod použít následující zařízení:

Žumpa - bezodtoká nádrž, kterou je vždy po naplnění nutné nechat vyvézt fekálním vozem. Ze zkušenosti víme, že toto zařízení bývá vodoprávním úřadem snadno povolováno, ale že ve skutečnosti vyžaduje největší investiční i provozní náklady. Provozní náklady na likvidaci 1 m3 se v těchto případech mohou vyšplhat až nad 100 Kč. Pro srovnání, ve městech se tyto náklady pohybují kolem 20 Kč. Účinnost čištění tohoto zařízení je nulová.

Septik - je již zařízení, které slouží k čištění splaškových vod. Obvykle tam, kde se objekty využívají pouze v sezóně pro rekreaci. Skládá se z nádrže rozdělené na dvě či tři komory, ve kterých se znečištění odbourává pomocí anaerobních bakterií. Pro zvýšení účinnosti se obvykle doplňují zemním filtrem (voda protéká filtrační vrstvou, například pískovým ložem). Účinnost čištění tohoto zařízení je 20 až 30 %.

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) - je nejvýhodnějším řešením u objektů, které jsou určeny k trvalému obývání. Odbourání znečisťujících látek je založeno na pěstování aerobních bakterií, které pro svůj život potřebují dostatek živin (odpadní voda) a vzduch. Ten je dodávaný do malého dmychadla. Na našem trhu je k dostání více typů ČOV, které se liší nejenom cenou, ale i technickým uspořádáním, materiálem, spotřebou elektrické energie (40 až 120 W) atd.

Pokud jste postaveni před podobné problémy, rádi vám pomůžeme, i kdyby to mělo být pouze dobrou radou.

AUTOR: Milan Uher, ASIO, spol. s r. o
ZDROJ: MODERNÍ OBEC www.ihned.cz
DATUM: 1.8.2007
   

Nejprodávanější
Akční nabídka
Mohlo by vás zajímat
Převodník fyzikálních jednotek
Partneři

Copyright © 2013 - provozováno společností SANTIM CZECH